स्वचालित अभिविन्यास एन्टेना संग उपग्रह इंटरनेटNASSAT उपग्रहहरु को बैंड, कू बैंड, सी बैंड

क्लेर्क बेल्ट | सबै उपग्रहहरू

एल बैंड मा NASSAT उपग्रहहरु

क्लेर्क बेल्ट | सबै उपग्रहहरू