उपग्रह इन्टरनेट प्रदायक NASSAT - उच्च क्षमता।स्याटलाइट टेलिफोन - विश्वभर कवरेज संग उपग्रह संचार प्रणाली

केहि ओरिएन्टेरोवो मोडल र तिनीहरूका अनुप्रयोगहरू

स्याटेलाइट फोन

स्याटेलाइट फोन